จดบันทึกแบบ High Output | 5 Minutes Podcast EP.618

การจดบันทึกประจำวันอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะช่วยเพิ่มทักษะในการเขียนแล้ว ยังเป็นการฝึกทำ High Output ที่ดี โดยเฉพาะความสามารถในการเรียบเรียงเรื่องราว ทำให้เราเข้าใจ และค้นพบเรื่องที่ตัวเองรู้สึกสนุกหรือมีความสุข ซึ่งมีผลไปถึงสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาวด้วย

MARC Information

245 a : Title 
จดบันทึกแบบ High Output | 5 Minutes Podcast EP.618 
100 a : Author 
0 : Youtube VDO Code 
YvE823K160I 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.