คนสำเร็จเขาประชุมกันอย่างไร? | 5 Minutes Podcast EP.624

การเลือกเชิญผู้ประชุมเฉพาะคนที่สำคัญ มีหัวข้อประชุมที่ชัดเจน ตรงต่อเวลา เตรียมข้อมูลให้พร้อม พูดให้อยู่ในประเด็น มีแผนปฏิบัติงาน และไม่ปล่อยให้อารมณ์นำเหตุผล เป็นเทคนิคที่นอกจากจะช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในกับการประชุมแล้ว ยังทำให้งานที่เกี่ยวข้องออกมาดี

MARC Information

245 a : Title 
คนสำเร็จเขาประชุมกันอย่างไร? | 5 Minutes Podcast EP.624 
100 a : Author 
0 : Youtube VDO Code 
xWCr-7SseuI 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.