ความฉลาดทางการเงิน | หนังสือเสียง

ความฉลาดทางการเงิน 00:00 บทที่ 1 ทำไมต้องรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ 06:28 บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จทางการเงิน 23:08 บทที่ 4 Money Literacy Test 34:00 บทที่ 5 ความรู้ทางการเงิน # 1 - การหารายได้ 41:43 บทที่ 6 ความรู้ทางการเงิน # 2 - การบริหารการใช้จ่าย 53:56 บทที่ 7 ความรู้ทางการเงิน # 3 - การออม 1:06:10 บทที่ 8 ความรู้ทางการเงิน # 4 - การลงทุน 1:24:50 บทที่ 9 เงินคือ ทักษะ ไม่ใช่แค่ความรู้ 1:31:00 บทที่ 10 Money Fitness 1:38:00 บทที่ 11 สภาพคล่องดี 1:44:03 บทที่ 12 ปลอดหนี้จน 1:51:21 บทที่ 13 พร้อมชนความเสี่ยง 2:07:30 บทที่ 14 มีเสบียงสำรอง 2:17:17 บทที่ 15 สอดคล้องเกณฑ์ภาษี 2:26:44 บทที่ 16 บั้นปลายมีทุนเกษียณ 2:41:57 บทที่ 17 เริ่มต้นออกเดินทาง

MARC Information

245 a : Title 
ความฉลาดทางการเงิน | หนังสือเสียง 
100 a : Author 
0 : Youtube VDO Code 
uBohwMu5Nqo 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.