วิทยาศาสตร์แห่งการกลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น | คำนี้ดี EP.209

“เราไม่สามารถทำให้ใครชอบเราได้ แต่เราสามารถแสดงให้ใครๆ เห็นได้ว่า มีอะไรบ้างที่น่าชื่นชอบในตัวเรา” ประโยคนี้ไม่ได้สักแต่พูดออกมาหล่อๆ คมๆ ติสต์ๆ แต่เขามีหลักการ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์บางอย่างสนับสนุนอยู่ด้วย

MARC Information

245 a : Title 
วิทยาศาสตร์แห่งการกลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น | คำนี้ดี EP.209 
100 a : Author 
0 : Youtube VDO Code 
y9OMlPkZ7S4 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.