โรงเรียนสอนธุรกิจ

Bookdose | 24 episodes

EP.1
Track 00.คำนำ
03 Dec 2020 10
14:19
EP.2
Track 01. เครือข่ายที่ 1 ทำไมคุณถึงแนะนำธุรกิจนี้
03 Dec 2020 4
14:19
EP.3
Track 02. เครือข่ายที่ 2 โอกาสที่ 1 โอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ
03 Dec 2020 7
09:22
EP.4
Track 03. การสอนจากประสบการณ์จริง
03 Dec 2020 4
13:33
EP.5
Track 04. เหนือขีดจำกัดของมนุษย์
03 Dec 2020 2
14:34
EP.6
Track 05. เครือข่ายที่ 3 โอกาสที่ 2 โอกาสในการเปลี่ยนมาอยู่ด้านขวาของเงินสี่ด้านแทนที่เป็นแต่เพียง..
03 Dec 2020 0
10:54
EP.7
Track 06. จะเปลี่ยนไปอยู่อีกด้านได้อย่างไร
23 Feb 2021 28
07:00
EP.8
Track 07. เครือข่ายที่ 4 โอกาสที่ 3 โอกาสที่จะเข้าสู่ด้าน B ด้วยทุนในการเริ่มต้นและการดำเนินการที่ต่
03 Dec 2020 7
23:54
EP.9
Track 08. อะไรคือต้นทุนในการสร้างธุรกิจในด้าน B
03 Dec 2020 10
13:48
EP.10
Track 09. เครือข่ายที่ 5 โอกาสที่ 4 โอกาสที่จะได้ลงทุนในธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่คนรวยทำ
03 Dec 2020 0
12:48
EP.11
Track 10. ลงทุนเหมือนพวกมหาเศรษฐี
03 Dec 2020 1
15:35
EP.12
Track 11. ความได้ของด้าน B ก็คือโอกาสที่เข้าไปอยู่ในด้าน I ได้
03 Dec 2020 0
12:32
EP.13
Track 12. จะเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไร
03 Dec 2020 0
14:37
EP.14
Track 13. เครือข่ายที่ 6 โอกาสที่ 5 โอกาสในการสร้างความฝันให้เป็นจริง
03 Dec 2020 0
07:27
EP.15
Track 14. ความใฝ่ฝันแบบต่างๆ
03 Dec 2020 0
07:38
EP.16
Track 15. เครือข่ายที่ 7 โอกาสที่ 6 คุณค่าของธุรกิจเครือข่ายวัดด้วยอะไร
03 Dec 2020 1
11:15
EP.17
Track 16. เครือข่ายที่ 8 โอกาสที่ 7 คุณค่าที่คุณประเมินตัวเองจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่คุณเป็นได้อย่างไร
03 Dec 2020 1
15:35
EP.18
Track 17. แล้วอะไรอยู่เบื้องหลังพื้นฐานความคิดของคุณ
03 Dec 2020 0
11:33
EP.19
Track 18. เครือข่ายที่ 9 โอกาสที่ 8 โอกาสในการพัฒนาทักษะผู้นำของคุณ
03 Dec 2020 0
12:48
EP.20
Track 19. เขาเห็นว่าภาวะผู้นำเป็นส่วนเกิน
03 Dec 2020 0
10:05