พ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad

Bookdose | 12 episodes

EP.1
01 Introduction
10 Nov 2020 11
03:36
EP.2
02 บทนำ พ่อรวย-พ่อจน
10 Nov 2020 5
16:44
EP.3
03 บทเรียนที่ 1 คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน
11 Nov 2020 6
11:01
EP.4
04 บทเรียนที่ 2 ทำไมต้องมีความรู้ทางการเงิน
11 Nov 2020 5
07:00
EP.5
05 บทเรียนที่ 3 สร้างธุรกิจของตัวเอง
11 Nov 2020 4
20:15
EP.6
06 บทเรียนที่ 4 ประวัติศาสตร์ภาษีและประโยชน์ของนิติบุคคล
11 Nov 2020 2
07:00
EP.7
07 บทเรียนที่ 5 คนรวยสร้างเงินได้เอง
11 Nov 2020 5
07:00
EP.8
08 บทเรียนที่ 6 จงทำงานเพื่อเรียนรู้ อย่าทำงานเพื่อเงิน
11 Nov 2020 0
07:00
EP.9
09 ก้าวข้ามอุปสรรค
11 Nov 2020 2
07:00
EP.10
10 เริ่มต้นลงมือทำ
11 Nov 2020 3
07:00
EP.11
11 คำแนะนำเพิ่มเติม สิ่งที่คุณต้องทำ...
11 Nov 2020 0
11:47
EP.12
12 บทส่งท้าย
11 Nov 2020 1
17:17