ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย คือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำรหับผู้เริ่มศึกษากฎหมาย
หรือแม้กระทั่งนักกฎหมาย นักธุรกิจ นักบริหาร นักปกครอง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ควรมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการกิจการงานตามแต่กรณี
สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย หลักทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของ
กฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย การตีความหมาย สาระสำคัญของกฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะเอื้อต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

Published Date : Oct 10, 2018
Publisher : Expernet
Category : Law
Page : 296
Rating :
Available Copy Only 1 copy left
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744143228 
050 a : Call no. 1 
 
050 a : Call no. 2 
 
050 a : Call no. 3 
 
245 a : Title 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
300 a : Pages 
296 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.